اختلاف نظر در حزب دمکرات بر سر مسئله  استرداد یا عدم استرداد مصطفی سلیمی به جمهوری اسلامی

آکام نیوز: مسئله اعدام زندانی تروریست مصطفی سلیمی، همچنان بحث روز دمکراتی هاست، اسماعیل رحمانی مسئول ارتباطات حزب منحله دمکرات کردستان ایران در سلیمانیە طی یک مصاحبە کە انجام دادە،متذکر شدە که ما اسنادی نداریم کە مصطفی سلیمی وارد کردستان عراق شدە باشد و مسئله استرداد این زندانی اعدام شده توسط اتحادیه میهنی و حکومت اقلیم را غیرمستقیم رد کرد.

به گزارش آکام نیوز، با انجام این مصاحبه، بلافاصلە حسن شرفی جانشین مصطفی هجری، سرکرده حزب منحله دمکرات کردستان ایران، طی یک مصاحبە گفتە ضمن رد اظهارات مسئول ارتباطات حزب دمکرات کردستان ایران(اسماعیل رحمانی)، اعلام کرد که او اشتباە کردە و چنین حرفهایی را بدون هیچ آگاهی زدە است!

همچنین رستم جهانگیری معتقد است مصطفی سلیمی کە سال 2003پیشمرگ حزب منحله دمکرات کردستان ایران، بودە توسط آسایش پنجوین، تحویل مقامات ایرانی دادە شدە است.

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تلگرامی آکام نیوز شوید.

افزودن دیدگاه جدید

 

آکام نیوز؛ با نگاهی نو به کردستان، چشم انداز جدیدی بر رویکردهای جامعه کردی ایران و گزاره های مؤثر در آن دارد. سعی ما بر این است در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، نه تمامی اخبار، بلکه رویدادهای مهم را بازتاب داده و به تحلیل آن بپردازیم.

با عضویت در خبرنامه از آخرین خبرها و رویدادها باخبر شوید!