فراخوان اپوزیسیون کردی برای محاکمه عبدالله مهتدی سرکرده کومله

آکام نیوز: احزاب و گروههای کمونیستی و غیرکمونیستی در راستای محکومیت عبدالله مهتدی سرکرده تروریست کومله فراخوان گسترده ای صادر کردند.

 

به گزارش آکام نیوز، در پی افشای طرح های تروریستی و جنایتکارانه عبدالله مهتدی برای حذف فیزیکی رهبران کمونیست کارگری توسط شورش بایاب( خراسانه)، صدها نفر از اعضای اپوزیسیون کردی در بیانیه ای و طی یک نامه سرگشاده خواستار محاکمه عبدالله مهتدی شدند.

اپوزیسیون کردی به رهبری کمونیست کارگری در بیانیه تندی تحت عنوان"ترور مخالفین سیاسی و ارعاب جایگاهی در مبارزه مردم کردستان ندارد"، خواستار اعلام انزجار مردمی بر علیه عبدالله مهتدی شدند.

در این بیانیه آمده است؛

در روزهای اخیر افشاگری تعدادی از کادرهای سابق سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در مورد طرح رهبری این جریان برای یورش مسلحانه به مقرهای کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و طرح ترور کادرهای رهبری حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در سال ٢٠٠٥ موجی از انزجار عمومی را برانگیخت. به دنبال این افشاگری ها تعداد زیادی از احزاب و سازمان ها و شخصیت ها و فعالین سیاسی و انسان های آزاده ضمن ابراز انزجار از نقشه حمله به مقرهای کومه له و توطئه ترور مخالفین سیاسی آن را محکوم کردند.

اما سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در واکنش به این موج از احساس دلسوزی و مسئولیت در قبال منافع جنبش انقلابی مردم کردستان و در برابر گواهی شاهدان زنده، در نهایت بی پروایی به تهدید و انکار روی آورده، منجمله، به پیشنهاد تشکیل کمیته "حقیقت یاب" از جانب کومه له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران گستاخانه شانه بالا انداخته است.

این عکس العمل هیستریک و پرخاشگرانه نشان می دهد که رهبری این جریان نه تنها هیچ احساس مسئولیتی در قبال حال و آینده جنبش حق طلبانه مردم کردستان ندارد، بلکه آگاهانه برای ایجاد تنش، ارعاب و آلوده کردن فضای سیاسی کردستان تلاش می کند. این رفتار ادامه همان سیاست حذف فیزیکی مخالفین است که باید طرد، محکوم و منزوی شود. در ضمن از صفوف پائین تشکیلاتی سازمان زحمتکشان و انسانهای متوهم و شریف درون این جریان انتظار میرود که صف خود را از سیاست های رهبریشان جدا کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن طرح یورش نظامی به احزاب سیاسی و توطئه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی از جانب سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی، به هیچ جریانی اجازه نخواهیم داد که در فردای پیروزی، فضای سیاسی شهرها و روستاهای کردستان را با تهدید و ارعاب، ناأمن و تروریزه نمایند و تکرار شکلهای حکومتی تاکنونی را به ارمغان آورند، و از هم اکنون باید اجازه ندهیم چهره آزاد شهر و روستاهای جامعه کردستان را خون مالی کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم تنها حضور فعال کارگران و زحمتکشان و همه آزادیخواهان کردستان در صحنه سیاسی جامعه است که می تواند مانع تروریزه کردن فضای سیاسی جامعه شود، و دست زورگویان را از دخالت در سرنوشت خودشان، جهت برپایی قدرت شوراهای مستقل و مردمی، کوتاه کنند.

امضا کنندگان:

 

١- م. شکیب

٢- صالح گویلی

٣- زاهد طاهایی

٤ - بیژن رنجبر

٥ - چیا عزیزی

٦- لقمان ویسی

٧ - فواد زمانی

٨- ناصر زمانی

٩- یوسف خلیل پور آذر

١٠- جليل جليلى

١١- علی لگزی

١٢- فواد آقابگزاده

١٣- کیوان احمدی

١٤- آنا محمودی

١٥- ابراهیم گومانی

١٦- ایران مروتی

١٧- جعفر عبدینی(باوه ر)

١٨- لیلا ارغوانی

١٩- شیدا ارغوانی

٢٠- ناصر مرادی

٢١- حسین دشتی

٢٢- صدیق جهانی

٢٣- مختار محمدی

٢٤- اسماعیل ویسی

٢٥- آسو سهامی

٢٦- جلیل جلیلی

٢٧- طه حسینی

٢٨- ابوبکر شريفزاده

٢٩- سحر احدی

٣٠- پیمان احدی

٣١- شورش بایاب(خراسانه)

٣٢- زانکو خدری

٣٣- محسن حسینی

٣٤- محمد نبوی

٣٥ - صدیقه محمدی

٣٦ - فاتح گویلیان

٣٧ - هیرش فتحی

٣٨- توفیق پیرخضری

٣٩ - صا بر محمدی

٤٠ - ابراهیم الف اصغرنیا

٤١- هانا بیکس

٤٢ - ارسطو گلەداری

٤٣- صدیق گویلیان

٤٤- امید رحیم نژاد

٤٥- بریوان رشید پور

٤٦- نسیم کاکه

٤٧- فواد امانی

٤٨- نشمیل سزده

٤٩- سلام آری

٥٠- هژیر نینا

٥١- زهیر سنه

٥٢- سارا اسدی

٥٣ - سالار محمدی

٥٤ - شوان شامی

٥٥ - عباس زرداری

٥٦ - ابراهیم آفتابی (هاوری)

٥٧ - کاوه محمدی

٥٨- امیر کلاه قوچی

٥٩- انور عزیزیان

٦٠- عباس سماکار

٦١- فرج زارعی

٦٢- سعید آرمان

٦٣- شمی صلواتی

٦٤- بهار ملکی

٦٥- آرمان عزیزی

٦٦- اردشیر نصراللە بیگی

٦٧- گوهر معمارزاده

‌‌‌٦٨- آزاد عبدالی

٦٩- فرشید شکری

٧٠- شهلا سعیدی

٧١- ژیلا نگدار

٧٢ - نوید محمدی

٧٣-پروانه قادری

٧٤- ابراهیم رستمی

٧٥ - رضا دانش

٧٦- نسرین محمودی آذر

٧٧ - کیوان احمدی

٧٨- آنا محمودی

٧٩- هتاو عبدالهی

٨٠ - شیوا صبحانی

٨١- ژوبین مردوخی

٨٢- جمال محزونی

٨٣- رحیم عزیزپور

٨٤- ستار فتحی

٨٥- بختيار پيرخضرى

٨٦- سعید وحیدی

٨٧- سیوان کریمی

٨٨- حبیب عبدالهی

٨٩- علی قادری

٩٠- مهین دارایی

٩١- علی بزرگپناه

٩٢- عبه دارابی

٩٣- مینو همیلی

٩٤-خالد ظاهری

٩٥- مریم افراسیاب پور

٩٦- پروین کابلی

٩٧- شمی صلواتی

٩٨- حسین عارفی

٩٩- سردار قادری

١٠٠- کریم امینی

........................

ليست دوم امضاها

.......................

١٠١- هيوا کاکە رەش

١٠٢- ريبوار عارف

١٠٣- جمال کمانگر

١٠٤- توفيق خدارحمى

١٠۵- شهلا حيدرى

١٠٦- اسماعيل خودکام

١٠٧- فرهاد زندى

١٠٨- عزت ملکى

١٠٩- شاهو عباسى

١١٠- آرام هاشمى

١١١- زاگروس ابراهيمى

١١٢- اقبال نظرگاهى

١١٣- سارا مرادى

١١٤- چيمن دارابى

١١۵- کريم کانى شه

١١٦- غفور زرين

١١٧- عزت دارابى

١١٨- عثمان رسولى

١١٩- سهند حسينى

١٢٠- على شريفى

١٢١- مينو ميرانى

١٢٢- الهام صالحى نيا

١٢٣- جميل خوانچه زر

١٢٤- مصلح ريبوار

١٢۵- على شريف زاده

١٢٦- محمد آسنگران

١٢٧- کريم نورى

١٢٨- فريد محمدى

١٢٩- صالح سردارى

١٣٠- همايون گدازگر

١٣١- جلال محمودزاده

١٣٢- محمد راستى

١٣٣- رحيم فيض الهى

١٣٤- سوما رادمنش

١٣۵- ناصر باباميرى

١٣٦- صالح فلاحى

١٣٧- حميد خندانى

١٣٨- محمد حميدى

١٣٩- هلمت مرادى

١٤٠- مهرداد احمدى

١٤١- احمد نيکجو

١٤٢- مهرنوش موسوى

١٤٣- حسام منتظرى

١٤٤- ريبوار سعيد

١٤۵- جبار محمدى

١٤٦- کمال رشيدى

١٤٧- آرش رشيدى

١٤٨- مينا سلطانى

١٤٩- ليندا تارا

١۵٠- دلير رشتيانى

١۵١- ناصر نسيمى

١۵٢- ابراهيم باتمانى

١۵٣- دلير سفيدى

١۵٤- کمال علم آباد

١۵۵- تامينه صادقى

١۵٦- مهدى رستمى

١۵٧- حميد فروتن

١۵٨- تينا خليفه اى

١۵٩- شمسى زمانى

١٦٠- نسرين دادانى

١٦١- سعيد بهرامى

١٦٢- عبداله سيدمرادى

١٦٣- مظفر عبدالله

 

........................

ليست سوم امضاها

.......................

١٦٤- فردين مير حسنى

١٦۵- ستار نوريزاد

١٦٦- قادر محموپور

١٦٧- عباس اياغ

١٦٨- مريم سلطانى

١٦٩- شراره رضايى

١٧٠- حسين شکرى

١٧١- رشيد کريمى

١٧٢- سردار عبداله حمه

١٧٣- شاهرخ سنه

١٧٤- هادى عبدى

١٧۵- کيوان رحيمى

١٧٦- ارسطو احمدى

١٧٧- شايسته محمديانى

١٧٨- سعيد کشاورز

١٧٩- اقبال سبحانى

١٨٠- رضا کمانگر

١٨١- نويد محمدى

١٨٢- عمر معروفى

١٨٣- سليمان بايزيدى

١٨٤- سهيلا روحانى

١٨۵- ابراهيم برسن

١٨٦- آرمان پويا

١٨٧- شرى معصومى

١٨٨- آذر مدرسى

١٨٩- ممد شالچى

١٩٠- هادى پيرخضرى

١٩١- ئاريز قادرى

١٩٢- نهرو مصطفايى

١٩٣- پرويز راستگو

١٩٤- شريف محمدى

١٩۵- خبات قوامى

١٩٦- شهرام سنجرى

١٩٧- حاتم صمدى

١٩٨- بهروز گويليان

١٩٩- على احمدى

٢٠٠- فريده رحيم پور

٢٠١- منصور پرستار

٢٠٢- مينا احدى

٢٠٣- لقمان گله دارى

٢٠٤- شيوا توانايى

٢٠۵- سعدى احمدى

٢٠٦- شيرين پيرخضرى

٢٠٧- عامر سابير

٢٠٨- جلال محمدنژاد

٢٠٩- کمال رضايى

٢١٠- حسين مرادى

٢١١- على مطهرى

٢١٢- فرياد عزيزى

٢١٣- کريم خضرى

٢١٤- حسام قادرپور

٢١۵- محمد هژيرى

٢١٦- منصور سعيدى

٢١٧- على امجديان(بانسەيى)

٢١٨- بابک يزدى

٢١٩- اسد حيدرى

٢٢٠- بيژن پوريان

٢٢١- کوسار رضايى

٢٢٢- يدى کريمى

٢٢٣- حەمە غەفور

٢٢٤- خالد حاج محمدى

٢٢۵- صاحب احمدى

٢٢٦- رحمان محمدى

٢٢٧- پويا محمدى

٢٢٨- حبيبه رشيدى

٢٢٩- مصطفى معمارى

٢٣٠- پرويز زمانى(جمشيد)

٢٣١- فرزاد نازارى

٢٣٢- صادق عبداللهى

٢٣٣- آرش نصرالهى

٢٣٤- عوسمان ئەحمەد

٢٣۵- خبات بيساران

٢٣٦- ناصر کشکولى

٢٣٧- فرشيد غفارى

٢٣٨- چياکو فاتحى

٢٣٩- شيوا نجفى

٢٤٠- جمال پيرخضرانى

٢٤١- خسرو پاشايى

٢٤٢- جلال برخوردار

٢٤٣- فرج شهابى

٢٤٤- ابوبکر مهربانى(ابو گاگل)

٢٤۵- رەوەز عبدالهى

 

§ راديو پيام کانادا

لیست نام ادامه دارد....

حزب کمونیست کارگری در پایان از افکار عمومی خواسته است تا نام خود را برای آنها ارسال کنند تا در این لیست قرار بگیرند.

حزب کمونیست کارگری در همین ارتباط خطاب به مردم اعلام کرد؛

از دوستان تقاضا میشود که در مایلی برایfaraxan2019@gmail.com نام خود را قید و برای دوستان از ایران تقاضا میشود که در مقابل نام واقعی، نام مستعار نیز بیان کنند که نام مستعار در صفحه درج شود.

گفتنی است که تا این لحظه سرکرده تروریست کومله همچنان سکوت کرده و حاضر به پاسخگویی نشده است، مردم و احزاب اپوزیسیون نیز خواستار محاکمه سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله هستند.

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تلگرامی آکام نیوز شوید.

افزودن دیدگاه جدید

 

آکام نیوز؛ با نگاهی نو به کردستان، چشم انداز جدیدی بر رویکردهای جامعه کردی ایران و گزاره های مؤثر در آن دارد. سعی ما بر این است در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، نه تمامی اخبار، بلکه رویدادهای مهم را بازتاب داده و به تحلیل آن بپردازیم.

با عضویت در خبرنامه از آخرین خبرها و رویدادها باخبر شوید!