- دوشنبه 23 سپتامبر 2019

2019 23 September

فوری/هشدار شدیدالحن باباشیخ حسینی، دبیرکل سازمان خبات به سرکردگان حزب دمکرات
05 ژوئن 2019

آکام نیوز: همانطوریکه در خبری اعلام کردیم، هفته گذشته تعدادی از پیشمرگان سازمان خبات کردستان ایران به کمین پیشمرگان دو شاخه گروهک حزب...

Hits: 348
اشتراک در باباشیخ حسینی، خبات کردستان، حزب دمکرات، مصطفی هجری، مصطفی مولودی

 

آکام نیوز؛ با نگاهی نو به کردستان، چشم انداز جدیدی بر رویکردهای جامعه کردی ایران و گزاره های مؤثر در آن دارد. سعی ما بر این است در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، نه تمامی اخبار، بلکه رویدادهای مهم را بازتاب داده و به تحلیل آن بپردازیم.

با عضویت در خبرنامه از آخرین خبرها و رویدادها باخبر شوید!