- پنجشنبه 10 مهر 1399

2020 01 October

بازداشت پسرحسین یزدان پناه سرکرده حزب منحله آزادی کردستان و آزادی او با نفوذ حسین یزدان پناه
21 آبان 1398

آکام نیوز: جزئیات جدیدی از بازداشت و آزادی پسر حسین یزدان پناه سرکرده حزب آزادی کردستان در این گزارش منتشر می شود

...
Hits: 438
اشتراک در حسین یزدان پناه، موکریان یزدان پناه، حزب آزادی کردستان

 

آکام نیوز؛ با نگاهی نو به کردستان، چشم انداز جدیدی بر رویکردهای جامعه کردی ایران و گزاره های مؤثر در آن دارد. سعی ما بر این است در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، نه تمامی اخبار، بلکه رویدادهای مهم را بازتاب داده و به تحلیل آن بپردازیم.

با عضویت در خبرنامه از آخرین خبرها و رویدادها باخبر شوید!