آزادی متهمان انفجار بمب در مقر حزب منحله دمکرات کردستان

دکمه بازگشت به بالا