اسماعیل بخشی، هفت تپه، حزب کمونیست کارگری

دکمه بازگشت به بالا