ترور،وسیله ای برای حذف مخالفان؟!

دکمه بازگشت به بالا