ترور یک کادر حزب منحله دمکرات کردستان یا حذف فیزیکی از سوی تفکرات درون حزبی

دکمه بازگشت به بالا