حزب دمکرات کردستان ایران، کومله، عبدالله مهتدی، مصطفی هجری

دکمه بازگشت به بالا