خالد عزیزی، مصطفی مولودی، حزب دمکرات کردستان

دکمه بازگشت به بالا