سید عزیز نیکجویان، حزب دمکرات، تیم تروریستی، پیشمرگ

دکمه بازگشت به بالا