صلاح مازوجی، تیرباران، حزب دمکرات، کومله

دکمه بازگشت به بالا