عبدالله آذربار، گروهک کومله، مسئول نظامی

دکمه بازگشت به بالا