عبدالله مهتدی، ترور، رحمان حسین زاده، اپوزیسیون کردی، کمیته حقیقت یاب

دکمه بازگشت به بالا