قاسملو، مصطفی هجری، حزب دمکرات، صدام حسین، مزدوری

دکمه بازگشت به بالا