محافظ سرکرده کومله،هر دو چشم خود را از دست داد و نابینا شد!

دکمه بازگشت به بالا