مصاحبه روداو با عده ای از سران احزاب کردی در مورد پسا برجام

دکمه بازگشت به بالا