میرو علیار،استعفا،حزب دمکرات کردستان،مصطفی هجری

دکمه بازگشت به بالا