مسئول سیاسی نظامی گروهک تروریستی کومله کیست؟

آکام نیوز: عبداللە آذر بار مشهور بە عبە سور،مسئول سیاسی نظامی گروهک تروریستی کوملە مهتدی است.

به گزارش آکام نیوز، او شخصی بسیار فاسد و هوس باز و هم پیالە افشین امینی کادر کوملە است کە در بوکان بە علت پیگرد قضائی تحت تعقیب بود و متواری شده و بە گروهک تروریستی کوملە ملحق می شود.

تا کنون شکایت هایی از عبداللە بە دلیل فساد اخلاقی مطرح شدە اما چون همە مسئولان کوملە فساد اخلاقی برایشان یک امر عادی است بە شکایت های زیر دستان خود اصلا توجە ندارند.

نامبرده به یک  دختر بە نام سوما تجاوز کرد و با طرح شکایت این دختر اما متاسفانه شکایت بە جایی نرسید.

تا اینکە این دختر مجبور شد بە ایران برگردد و عبداللە برای رد گم کنی مدعی شد او وابستە بە اطلاعات ایران است!

و در پی تخریب شخصیتی این دختر است.

عبداللە خود هیچ وقت بە منطقە نمی رود ولی جوانان تازە وارد بە کومله را بە منطقە می فرستد.

رامین حسین پناهی و چند نفری کە در تور اطلاعات ایران گیر افتاده بودند و کشتە شدند بە دستور او وارد ایران شده بودند که در اولین بازرسی هم لو رفتند و باقی قضایا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا