پس لرزه های اخراج مسئول تشکیلات علنی حزب منحله دمکرات

آکام نیوز/اختصاصی: پس از برکناری دارا ناطق از سمت مسئولیت تشکیلات آشکار(علنی) حزب دمکرات کردستان ایران و جایگزینی اسعد باریکه به جای او در این منصب، دارا ناطق ضمن خروج از شمال عراق از دولت بلژیک درخواست اقامت کرد.

به گزارش آکام نیوز، یک منبع خبری در اردوگاه حزب دمکرات کردستان ایران در کویه ضمن ارسال این گزارش نوشت؛

دارا ناطق از بلژیک درخواست اقامت دادە است.

دارا از پاچە خوارهای مصطفی هجری سرکرده گروهک حزب دمکرات کردستان ایران بود و به یکی از اقوام خود که اهل سنگ سرە عراق است تاییدیە حزبی فروختە بود و همین موضوع، بهانە خوبی بود برای مخالفان هجری تا او را رسوای خاص و عام کنند.

مصطفی هجری در یک محفل خصوصی بە دارا ناطق گفتە بود هنوز پروندە سوسن اجاقی از یاد مخالفان نرفتە است کە این افتضاح را بە بار آوردی، پس ما بە تو مرخصی می دهیم و پس از یک مدت کوتاه، نامە بفرست کە برنمی گردم!

ما هم آنجا هوای تو را خواهیم داشت!

لازم بە ذکر است زن دارا ناطق، کلیه اسباب منزل را فروخت و کمپ آزادی را ترک کردە و بە خانە پدری خود در سنگ سر رفته است و بە دارا ناطق گفتە است که اگر زود اقامت گرفتی من را قانونی ببر و گرنە مجبوری من رو قاچاقی به اروپا ببری!

پس لرزه های این جابجایی ها هنوز ادامه دارد و احتمال افشاگری دارا ناطق از پشت پرده های برکناری خود متصور است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا