با هدف مقابله با پ.ک.ک، ارتش ترکیه وارد شش روستای دیگر در اقلیم کردستان شد

دکمه بازگشت به بالا