جمال پورکریم، حزب دمکرات، حدکر، کومله، عمر ایلخانی زاده

دکمه بازگشت به بالا