حزب دمکرات، مصطفی هجری، فرمانده پیشمرگان، سپر انسانی

دکمه بازگشت به بالا