افشای اسامی دهها عضو و پیشمرگ گروهک حزب دمکرات کردستان ایران که در کنفرانس منافقین حضور خواهند داشت

آکام نیوز: دهها عضو سرشناس گروهک تجزیه طلب حزب دمکرات کردستان ایران آماده حضور در گردهمایی منافقین شدند!

به گزارش آکام نیوز، همانطوریکه ساعاتی پیش اعلام شد، سازمان منافقین از گروهکهای تجزیه طلب کردی دعوت کرده تا در ازای دریافت پول و امکانات رفاهی عازم نیویورک شوند و در کنفرانس منافقین شرکت کنند

یک روز بعد از برگزاری این کنفرانس، نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران، کومله و خبات کردستان ایران، در نیویورک حضور بهم خواهند رساند و در گردهمایی و تظاهرات منافقین بطور مشترک شرکت کرده و زیر پرچم منافقین شعار زنده باد رجوی سر خواهند داد!

این اتفاق بی سابقه باعث بهت و حیرت هواداران این گروهکها شده است و جمع زیادی از هواداران دمکرات، در اعتراض به این اقدام عجیب، از هواداری این گروهک کنار رفتند.

در خصوص اتحاد گروهک های کردی با سازمان منافقین که در کشتار کردها و انفال کردهای عراق نقش بسزائی ایفا کرده است، برخی خبرها حکایت از آن دارد که سرکردگان گروهکهای کردی، از جمله مصطفی هجری، مصطفی مولودی، عبدالله مهتدی و باباشیخ حسینی، با رجوی نیز دیدار داشته و حاضر شده اند در ازای دریافت پول و امکانات رفاهی و اقامت ۱۰ روزه در نیویورک، با این گروه متحد شوند!

طبق خبری که بدستمان رسیده تا این لحظه ۶۷ نفر تنها از حزب دمکرات کردستان ایران در لیست منافقین نام نویسی شده اند که اسامی این افراد بصورت اختصاصی منتشر می شود.

در این قسمت اسامی ۴۰ نفر از کادرهای قدیمی حزب دمکرات کردستان ایران که در این اتحاد ننگین و حفت بار حضور داشته و قرار است در کنار منافقین باشند منتشر می شود.

اسامی دیگر افراد نیز به زودی منتشر می شود.

لازم به ذکر است در این لیست نام چند کادر و عضو برجسته حزب دمکرات کردستان ایران به چشم می خورد؛

اسامی به شرح زیر است؛

آسو صالح فرزند نصرالدین اهل نودشه از توابع پاوه، جملیه حسن خانی، فرزند عبدالله اهل مهاباد، عثمان محمود، فرزند محمد، علی عبدالزاده، فرزند مولود، اهل اشنویه، مژده حیدری بژارنوسان، فرزند کامل، اهل قروه، کاکه برا الیاسی، فرزند محمود اهل سرپل، انور کاکایی، فرزند علی، اهل سرپل ذهاب، امیر سلطانی فرزند امیر، اهل بوکان، کوروش صالح، فرزند نصرالدین(دو عضو از خانواده صالح تا این لحظه، کوروش و آسو برادر هستند)، اهل نودشه از توابع پاوه، چیا علیار فرزند سعد، اهل بوکان، ابراهیم یوسفی، فرزند محمد، عبدالکریم حبیبی زارآباد، فرزند ابراهیم اهل ارومیه، علی مرادی، فرزند علی بیگ، اهل سرپل ذهاب، جهانبخش خالدی، فرزند انور، اهل پاوه، ماهر نقشبندی، فرزند خلیل( از نقشبندی ها چندین نفر حضور دارند)، اهل سرپل ذهاب، حسام دست پیش، فرزند صدیق،اهل هاوشار، هیوا ابراهیمی فرزند عبدالله اهل پاوه، شهریار حسامی نقشبندی، فرزند کمال اهل پاوه، جزاصالحی، فرزند محمد اهل سرپل ذهاب، حاکم آهنگری، فرزند عزیز، مشهور به کاوه آهنگری، اهل بوکان، کژال علایی، فرزند مختار اهل سنندج، علی اشرف مرادی، فرزند علی اهل کرمانشاه، بهاء الدین ابراهیمی فرزند عزیز اهل سقز، حسن مجیدی فرزند محمود اهل اشنویه، محمدصدیق زه رزا، فرزند موسی، اهل اشنویه، روژین اشرفی، فرزند ناصر، آکام رحیمی، فرزند رحمان اهل مهاباد، مسعود رستمی، فرزند محمد امین اهل سنندج، میشیل حسین مشهور به شاهو حسینی، فرزند نظام الدین، سید امید سعیدی، فرزند طاهر اهل پاوه، پرویز دژه باری، فرزند فرج، اهل پاوه، خبات قربانی اقدم، فرزند مصطفی اهل بوکان، نادر قدرت، فرزند جادر اهل ارومیه، سید مختار نقشبندی، فرزند سید معارف، اهل سنندج، فریدون علی خانی، فرزند درویش اهل سلماس، گلاله کمانگر، فرزند باقر اهل کرمانشاه، مریم علیپور، فرزند خدر اهل پیرانشهر، منصور عزیزی، فرزند صالح اهل سلماس، قادر سه رزالی، فرزند محمود، اهل سرپل ذهاب، عزیز الیاسی، فرزند رشید( از این خانواده هم چندین نفر حضور دارند)، از سرپل ذهاب.

ادامه دارد

 

 

آکام نیوز: دهها عضو سرشناس گروهک تجزیه طلب حزب دمکرات کردستان ایران آماده حضور در گردهمایی منافقین شدند!

به گزارش آکام نیوز، همانطوریکه ساعاتی پیش اعلام شد، سازمان منافقین از گروهکهای تجزیه طلب کردی دعوت کرده تا در ازای دریافت پول و امکانات رفاهی عازم نیویورک شوند و در کنفرانس منافقین شرکت کنند

یک روز بعد از برگزاری این کنفرانس، نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران، کومله و خبات کردستان ایران، در نیویورک حضور بهم خواهند رساند و در گردهمایی و تظاهرات منافقین بطور مشترک شرکت کرده و زیر پرچم منافقین شعار زنده باد رجوی سر خواهند داد!

این اتفاق بی سابقه باعث بهت و حیرت هواداران این گروهکها شده است و جمع زیادی از هواداران دمکرات، در اعتراض به این اقدام عجیب، از هواداری این گروهک کنار رفتند.

در خصوص اتحاد گروهک های کردی با سازمان منافقین که در کشتار کردها و انفال کردهای عراق نقش بسزائی ایفا کرده است، برخی خبرها حکایت از آن دارد که سرکردگان گروهکهای کردی، از جمله مصطفی هجری، مصطفی مولودی، عبدالله مهتدی و باباشیخ حسینی، با رجوی نیز دیدار داشته و حاضر شده اند در ازای دریافت پول و امکانات رفاهی و اقامت ۱۰ روزه در نیویورک، با این گروه متحد شوند!

طبق خبری که بدستمان رسیده تا این لحظه ۶۷ نفر تنها از حزب دمکرات کردستان ایران در لیست منافقین نام نویسی شده اند که اسامی این افراد بصورت اختصاصی منتشر می شود.

در این قسمت اسامی ۴۰ نفر از کادرهای قدیمی حزب دمکرات کردستان ایران که در این اتحاد ننگین و حفت بار حضور داشته و قرار است در کنار منافقین باشند منتشر می شود.

اسامی دیگر افراد نیز به زودی منتشر می شود.

لازم به ذکر است در این لیست نام چند کادر و عضو برجسته حزب دمکرات کردستان ایران به چشم می خورد؛

اسامی به شرح زیر است؛

آسو صالح فرزند نصرالدین اهل نودشه از توابع پاوه، جملیه حسن خانی، فرزند عبدالله اهل مهاباد، عثمان محمود، فرزند محمد، علی عبدالزاده، فرزند مولود، اهل اشنویه، مژده حیدری بژارنوسان، فرزند کامل، اهل قروه، کاکه برا الیاسی، فرزند محمود اهل سرپل، انور کاکایی، فرزند علی، اهل سرپل ذهاب، امیر سلطانی فرزند امیر، اهل بوکان، کوروش صالح، فرزند نصرالدین(دو عضو از خانواده صالح تا این لحظه، کوروش و آسو برادر هستند)، اهل نودشه از توابع پاوه، چیا علیار فرزند سعد، اهل بوکان، ابراهیم یوسفی، فرزند محمد، عبدالکریم حبیبی زارآباد، فرزند ابراهیم اهل ارومیه، علی مرادی، فرزند علی بیگ، اهل سرپل ذهاب، جهانبخش خالدی، فرزند انور، اهل پاوه، ماهر نقشبندی، فرزند خلیل( از نقشبندی ها چندین نفر حضور دارند)، اهل سرپل ذهاب، حسام دست پیش، فرزند صدیق،اهل هاوشار، هیوا ابراهیمی فرزند عبدالله اهل پاوه، شهریار حسامی نقشبندی، فرزند کمال اهل پاوه، جزاصالحی، فرزند محمد اهل سرپل ذهاب، حاکم آهنگری، فرزند عزیز، مشهور به کاوه آهنگری، اهل بوکان، کژال علایی، فرزند مختار اهل سنندج، علی اشرف مرادی، فرزند علی اهل کرمانشاه، بهاء الدین ابراهیمی فرزند عزیز اهل سقز، حسن مجیدی فرزند محمود اهل اشنویه، محمدصدیق زه رزا، فرزند موسی، اهل اشنویه، روژین اشرفی، فرزند ناصر، آکام رحیمی، فرزند رحمان اهل مهاباد، مسعود رستمی، فرزند محمد امین اهل سنندج، میشیل حسین مشهور به شاهو حسینی، فرزند نظام الدین، سید امید سعیدی، فرزند طاهر اهل پاوه، پرویز دژه باری، فرزند فرج، اهل پاوه، خبات قربانی اقدم، فرزند مصطفی اهل بوکان، نادر قدرت، فرزند جادر اهل ارومیه، سید مختار نقشبندی، فرزند سید معارف، اهل سنندج، فریدون علی خانی، فرزند درویش اهل سلماس، گلاله کمانگر، فرزند باقر اهل کرمانشاه، مریم علیپور، فرزند خدر اهل پیرانشهر، منصور عزیزی، فرزند صالح اهل سلماس، قادر سه رزالی، فرزند محمود، اهل سرپل ذهاب، عزیز الیاسی، فرزند رشید( از این خانواده هم چندین نفر حضور دارند)، از سرپل ذهاب.

ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا