بحران هویتی، عوام فریبی یا انتخاب سیاسی!+ ما همه با هم هستیم!

آکام نیوز: اخیرا و بدنبال شدت گرفتن بحران درون گروهی کمونیست کارگری و متعاقبا انشعاب و جدایی تعدادی از اعضای دفتر سیاسی این گروه، اکنون اختلافات درون گروهی این جریان منجر به یک معضل درون محفلی و زاویه گرفتن تعداد هرچه بیشتری از اعضا و کادرهای این گروه با کادر رهبری و در راس آن حمید تقوایی گشته است.

به گزارش آکام نیوز، بر طبق اخبار واصله از منابع داخلی و موثق این گروه و با تمدید دوباره پست لیدری حمید تقوایی، موج نارضایتی ها و انتقادات داخلی به دیکتاتوری چندین ساله تقوایی و چرخش به راست کامل این شخص، رهبری این گروه این بار و از سر استیصال با یک چرخش به راست دیگر سراغ یک شعار شکست خورده و پوپولیستی رفته و تالش دارد تا در دوره پیش رو مواضع و خط مشی سیاسی این گروه را حول محور یک شعار عوام
فریب تحت عنوان ما همه با هم هستیم پیش ببرد.

به دنبال این اتفاق تعداد زیادی از اعضا و کادرهای قدیمی این گروه در یک موضع گیری قاطع شروع به افشاگری این شخص کرده و رهبری این گروه را به دیکتاتوری و تلاش برای اقناع کادرها و اعضای خود حول نظرات لیدر این گروه متهم کرده اند. البته از چند سال پیش سایر گروهای چپ به اتفاق، با بایکوت سیاسی گروه کمونیست کارگری، اجازه نداده اند که این گروه در هیچ یک از تجمعات و برنامه های مشترکی شرکت داشته باشد.

رهبری کمونیست کارگری هم در تقابل با سایر گروه های چپ و در تالش برای بقای سیاسی خود ناچارا و رفته رفته مواضع خود را به جریانات راست، لیبرال و سلطنت طلب نزدیکتر کرده است. اثبات این ادعا نیز موضعگیری های چند سال اخیر این گروه می باشد.

پس از موج انتقادات اخیر، سرانجام رهبری این گروه ناچار شد تا در پاسخ به مخالفان سیاست همه با همی، یک سمینار آنالین ترتیب بدهد و به باور خود تالش کنند دستکم از شدت انتقادات درون گروهی خود کاسته و از جدایی هرچه بیشتر دیگر اعضا و کادرهای خود جلوگیری کنند.

لازم به ذکر است که در جریان این سمینار و تالش برای به کرسی نشاندن این شعار عوام فریب و غیرسیاسی و با این ادعا که گویا ۹۹ ٪جامعه ایران با هم هستند و این گروه چون نماینده ی اکثریت جامعه ایران هست، لذا می توان ادعای نمایندگی اکثریت جامعه ایران را داشت و به جای اکثریت مردم ایران تصمیم گرفت. غافل از اینکه با شهادت تعدادی از کادرهای شرکت کننده در این سمینار، این گروه کامال از روند تحولات جامعه ایران به دور است و جایگاه و پایگاهی میان مردم ایران ندارد.

نکته قابل توجه اینکه این سمینار نهایتا و با نقد جدی تعداد چشمگیری از شرکت کنندگان به تف سرباال برای رهبری این گروه تبدیل گشته و موجب زاویه گرفتن جدی تعداد دیگری از اعضا با رهبری این گروه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا