افشای اساسنامه و آئین نامه داخلی(محرمانه)کنگره ۱۴ گروهک تروریستی کومله زحمتکشان کردستان در پاسخ به ایجاد شبهه از سوی برخی اعضای کومله و مخاطبان آکام نیوز در احراز آئین نامه کنگره ۱۴!

آکام نیوز/اختصاصی: در روزهای گذشته، پایگاه خبری تحلیلی آکام نیوز، آئین نامه داخلی کنگره ۱۴ کومله زحمتکشان کردستان را فاش کرد.

به گزارش آکام نیوز، در ادامه افشای اسناد محرمانه کومله، اساسنامه و آئین نامه مصوب برای کنگره ۱۴ این گروهک را نیز منتشر می کنیم.

اعضا و کادرهایی که به پیش نویس اساسنامه و آئین نامه دسترسی ندارند می توانند از طریق آکام نیوز به این اسناد دسترسی پیدا کنند.

ترجمه کامل این سند را نیز ملاحظه می فرمائید.

همچنان با افشای تحرکات گروهک تروریستی کومله در آستانه کنگره ۱۴ این گروهک با ما همراه باشید.

برای مشاهده اصل سند روی این لینک کلیک کنید

PairawLastEdit- 14.komala

……………………………………………………………………………………………………….

اساسنامه داخلی کومله زحمتکشان کردستان

پیشنهاد برای کنگره ۱۴ کومله از سوی کمیسیون برگزاری کنگره ژانویه ۲۰۲۴

بخش اول: اسامی و مشخصات اصلی ارگان ها…………………………………………………صفحه۲

بخش دوم: تشکیل سازمان کومله………………………………………………………………صفحه۳

بخش سوم: عضویت……………………………………………………………………………..صفحه۵

بخش چهار: کنگره……………………………………………………………………………….صفحه۷

بخش پنجم؛ کنفرانس……………………………………………………………………..صفحه ۱۰

بخش ششم: ارگان های کمیته مرکزی………………………………………………..صفحه ۱۰

بخش هفتم: پلنوم………………………………………………………………………..صفحه ۱۳

بخش هشتم: کمیسیون های مرکزی…………………………………………………..صفحه۱۴

بخش نهم: کمیته مرکزی کومله…………………………………………………………صفحه۱۵

بخش دهم: عقاید مختلف درون حزبی……………………………………………………..صفحه۱۵

بخش یازدهم: بازخواست و مجازات های حزبی………………………………………صفحه۱۶

بخش دوازدهم: تشکیلات های خاص کومله………………………………………………صفحه۱۸

……………………………………………………………………………………………………….

بخش اول

نام و مشخصات ارگان های تشکیلاتی

بند اول:

نام: کومله زحمتکشان کردستان

کومله زحمتکشان کردستان یک حزب کردستانی چپ است که برای استقلال ملی و رهایی مردم کردستان، برای رسیدن به جامعه ای آزاد و به دور از استثمار و نژآدپرستی مبارزه می کند. کردستانی آزاد که در آن کرامت افراد حفظ می شود و آزادانه هر فردی در جامعه رشد می کند و فرصت زندگی و پیشرفت و موفقیت برای همگان در آن فراهم گردد و مردم حافظ سرزمین و محیط زیست و امنیت باشند.

پرچم و سرودهای رسمی(بیشتر می شود)

بند دوم, اصول اصلی ارگان ها

اصول سازمانی در کومله، دمکراسی و مشارکت همه اعضا در انتخابات و تعیین ارگان های مختلف برای مدیریت تشکیلات و ارگان هاست.

۱-مسئولان همه ارگان های تشکیلاتی، با رای اعضا و نمایندگان تعیین می شوند.

۲-ارگان ها در چگونگی اجرای امور بر اساس سیاست های حزبی در مناطق فعال خود، اختیار تام دارند.

۳-قانون و دیسیپلین حزبی برای همه اعضای کومله یکسان است

۴-پایبند بودن افراد و ارگان ها در ارتباط با مصوبات حزبی

۵-رای اکثریت، مبنای مدیریت ارگان ها و کمیته ها و نهادهای تصمیم گیرنده حزبی است.

۶-در نظر گرفتن اصول شفافیت و دیالوگ با جنبش در خصوص موضوعات امروزی و سیاست ها و موضوعاتی که مرتبط با سرنوشت کومله، مردم و جنبش کردستان هستند

۷-حفظ حقوق افرادی که نظرات متفاوت خود را علنا در داخل تشکیلات بیان می کنند.

۹-ارگان های رهبری حزب، در سطوح مختلف باید بر اساس انتخابات باشد.

۱۰—مسئولان بخش های مخفی، بعنوان نماینده منتخب در کنگره و کنفرانس مشارکت خواهند کرد.

۱۱-کمیسیون برگزاری کنگره و کنفرانس ها، همزمان پیشنهادات نمایندگان بخش های مختلف تشکیلات مخفی با هدف فراخواندن افراد دیگر در مناطقی که در آن فعال هستند را دریافت خواهند کرد و این پیشنهادات نیز بررسی خواهد شد.

بخش دوم؛ تشکیل سازمان کومله

بند اول: اصول حزبی

مهم ترین مسئله در سازمان کومله، فعالیت های حزبی در محل کار، زندگی و محل تحصیل است که حضور حداقل ۳ عضو و حداکثر ۷ عضو در هر مکان، لازمه تشکیل سازمان کومله خواهد بود.

نهادهای حزبی، پایبند به اصول کار حزبی هستند و برای ارتباط مستقیم با حاضران و در بین مردم، باید کارهای آگاه گرانه در بین مردم انجام دهند. این هسته های حزبی، وظیفه دارند در بین مردم، فعالیت داشته باشند و جایگاه کومله را گسترش دهند. هسته های حزبی، همچنین در تشکیل سازمان های مدنی و صنعتی باید همکاری داشته باشند و در این بخش ها فعالانه مشارکت کنند.

بند دوم: کمیته ها

۱-بالاترین ارگان هر سازمانی در هر منطقه ای، کمیته سازمان مذکور است. کمیته مسئول، برای پیشبرد کارهای تشکیلاتی بر اساس سیاست ها و مصوبات کومله و نیازهای مبارزات حزبی و مردمی در منطقه خود، فعالیت خواهند داشت.

۲-هر کمیته ای از بین اعضای خود، مسئول انتخاب خواهد کرد. وظیفه مسئول کمیته، ارتباط با کمیته بالاتر و هماهنگی و نظارت بر فعالیت های اعضای کمیته هاست و همچنین گزارش فعالیت ها بصورت مستمر باید به اطلاع کمیته بالاتر برسد.

بند سوم: وظایف کمیته ها

۱-برنامه و سیاست های حزب در بین مردم و در مناطق محل فعالیت باید تبلیغ شود.

۲-ارتباط گیری با مردم و سازمان های دیگر در چارچوب سیاست های حزبی.

۳-برنامه برای آموزش در راستای بالابردن سطح هوشیاری و آگاهی سیاسی همه اعضا

۴-مشارکت و فعالیت در سندیکاها، سازمان های صنعتی و مدنی و مردمی

۵-برگزاری نشست های حزبی پیش از بیانیه ها.

بند چهارم: مسئولیت کمیته ها

۱-در مناطق محل فعالیت، هر فرد نمایندگی حزب را برعهده دارد.

۲-حق تعیین جانشین و همراه

۳-کمیته ها باید امکانات مالی برای این بخش خود فراهم کنند. تقسیم کار کنند و بر امور نظارت نمایند.

۴-حق برخورد، مجازات و توبیخ اعضا در چارچوب اساسنامه داخلی حزبی.

بند پنجم: سازمان های کومله

۱-سازمان های کومله عبارتند از؛

تشکیلات مخفی در کردستان ایران

پیشمرگان و اعضا در تشکیلات علنی

سازمان خارج از کشور کومله

۲-کنفرانس کومله با حضور نمایندگان منتخب برگزار می شود و سیاست ها و برنامه ها در چارچوب نیازهای کاری، بررسی شده و تصویب خواهند شد.

۳-رهبری کومله می تواند در زمان لازم، ارگان موقتی را برای اجرای وظایف و پروژه های مشخص شده تعیین نماید اما این ارگان ها در هیچ شرایطی نباید، وظایف و قدرت ارگان ها و کمیته های حزبی منتخب را محدود کنند.

بخش سوم: اعضا

بند اول: شروط عضویت

۱-برنامه و اساسنامه داخلی کومله باید پذیرفته شود و از آن تبعیت گردد.

۲-در یکی از ارگان های کومله فعالیت داشته باشد

۳-اعضا لازم است ماهانه حق عضویت خود را پرداخت نمایند.

۴-عضو شدن در سازمان های مدنی و صنعتی، مشروط بر رعایت اصول کومله و خط قرمزهای سیاسی حزبی خواهد بود.

بند دوم: سلب عضویت

۱-هر کدام از بخش های اصلی ارگان ها یعنی ارگان های داخلی در کردستان ایران، پیشمرگان و اعضا در تشکیلات مخفی و کمیته های خارج از کشور، ارگان های مشخص برای عضوگیری هستند، این کمیته ها از سوی از سوی هیئت کارگزاری تعیین می شوند.

۱-کمیته مرتبط، باید سابقه سیاسی و اجتماعی افراد را در دست داشته باشند

۲-درخواست کننده، حداقل باید یک سال ارتباط تشکیلاتی با کومله داشته باشد

۳-فعالان سیاسی و اجتماعی شناخته شده، تاریخ فعالیت هایشان رسمیت خواهد داشت.

۴-کمیته مرتبط، باید در طول یک ماه، فرد درخواست کننده را از وضعیت پرونده اش باخبر کند.

بند سوم: وظایف اعضای کومله

۱-نمایندگی اصول و پرنسیب و خط سیاسی و اصول فکری کومله را در بین مردم نمایندگی می کند

۲-برای بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری سیاسی خود و رفقایش باید تلاش کند

۳-در فعالیت های حزبی مناطق محل فعالیت خود مشارکت داشته باشد

۴-مسئول حفظ اسرار حزبی است

۵-انتقاد از دیگران و انتقاد از خود، را بعنوان یک وسیله برای اصلاحات نگاه کند و در کارهای حزبی از این شیوه استفاده نماید.

بند چهارم: حق و حقوق اعضا

۱-حق رای دادن و کاندید شدن در انتخابات های حزبی بر اساس اساسنامه داخلی

۲-حق انتقاد و واکنش نشان دادن در مقابل هر تصمیم حزبی و سیاسی را دارد(در نشست ها و از طریق کانال های حزبی)

بند پنجم:پس گرفتن عضویت

۱-ملحق شدن به صفوف کومله و عضویت در آن داوطلبانه است و استعفا از عضویت نیز تصمیمی آزادانه است

۲-اعضایی که قصد کناره گیری دارند باید درخواست خود را به صورت رسمی تقدیم کمیته محل فعالیت خود کنند و لازم است همه مسئولیت های حزبی و سازمانی و همچنین مالی و اسناد حزبی نیز از وی پس گرفته شود و با او تسویه حساب شود.

۳-کمیته مرتبط لازم است به صورت رسمی پاسخ بدهد

بند ششم: اعضای گروه و سازمان ها در کومله

۱-در شرایط سیاسی خاص، گروه ها و ارگان ها باید عضو کومله شوند.

۲-عضوگیری از گروه ها و سازمان ها در اختیار کمیته مرکزی است

بخش چهارم: کنگره

بند اول:

بالاترین ارگان تصمیم گیرنده در کومله، کنگره است که هر ۳ سال یکبار برگزار می شود و سیاست ها و شیوه کار حزبی برای دوره بعدی مشخص می شود. کنگره در زمان مشخص بر اساس اساسنامه داخلی از سوی کمیته مرکزی برگزار شده و مقدمات آن فراهم می شود.

اساسنامه برگزاری کنگره

۱-کمیته مرکزی ۶ ماه قبل از برگزاری کنگره، از بین اعضای خود، کمیسیونی برای برگزاری کنگره تعیین می کند. این کمیسیون، چند کمیسیون مشخص از بین اعضا خواهد بود، برای هر کدام از مباحث پیشنهاد شده در کنگره، کمیته مرکزی پیشنهاد می دهد و برگزاری و چگونگی انجام کارها با تصویب کمیته مرکزی خواهد بود.

۲-انتخابات برای تعیین نمایندگان کنگره باید ۲ ماه قبل از برگزاری کنگره به پایان برسد.

۳-هر پیشنهادی برای بحث در برنامه کاری کنگره، باید ۲ ماه قبل از برگزاری کنگره در اختیار کمیسیون برگزاری قرار بگیرد.

۴- در زمان برگزاری کنگره اضطراری، زمان ۶ ماه به ۳ ماه کاهش پیدا می کند.

بند دوم: وظایف و مسئولیت های کنگره کومله

۱-برنامه و اساسنامه داخلی کومله تصویب و مشخص می شود

۲-خط سیاسی کومله، مسائل استراتژیک و تاکتیک های مهم، مورد بررسی قرار می گیرند.

۳-گزارش کمیته مرکزی و کارکرد این کمیته و ارگان های اصلی کومله(مالی،سازمانی و اطلاع رسانی و…) در طول ۲ کنگره بررسی می شوند.

۴-اعضا و جانشینان کمیته مرکزی تعیین می شوند.

۵-معاونان کمیته مرکزی، تعدادشان حداقل یک سوم اعضای کمیته مرکزی خواهد بود

بند سوم: شرکت کنندگان در کنگره عبارتند از؛

۱-نمایندگان منتخب ارگان های مختلف کومله و اعضا و معاونان کمیته مرکزی

۲-کمیته مرکزی می تواند اعضایی را از ارگان های مختلف کومله بعنوان ناظر برای کنگره، دعوت کند.

۳-کمیته مرکزی می تواند از بین احزاب و گروه ها و شخصیت ها، افرادی را بعنوان مهمان و یا ناظر به کنگره دعوت کند

۴-اعضا و معاونان کمیته مرکزی، تنها در زمان کنگره، می توانند رای بدهند که در یکی از مراکز انتخابات، بعنوان نماینده انتخاب شده باشند.

۵-نامزدهای کنگره باید حداقل ۵ سال از عضویت آنها در کومله گذشته باشد

۶-قوانین و تعداد نمایندگان کنگره، حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری کنگره تعیین می شوند و در مورد این مسائل، باید اعضا و ارگان های مختلف مناطق، در جریان قرار بگیرند.آئین نامه نیز بر اساس سیاستهای مورد اشاره در اساسنامه داخلی و از سوی کمیته مرکزی، آماده می شود.

بند چهارم: رسمیت کنگره

با حضور دو سوم اعضای صاحب رای، کنگره رسمیت پیدا می کند و برگزار می شود و مصوبات نیز با آرای اکثریت تصویب می گردد.

بند پنجم: کنگره اضطراری

۱-اگر نیمی از اعضای کومله، خواستار برگزاری کنگره اضطراری باشند، وظیفه کمیته مرکزی فراخوان برای برگزاری کنگره خواهد بود.

۲-دو سوم کمیته مرکزی می توانند درخواست کنگره اضطراری نمایند.

بخش پنجم: کنفرانس

۱-اگر تعییر و تحولات سیاسی منطقه و جهان یا هر تغییر و تحول مهم و داخلی در حزب التزام ایجاد کند که در خصوص یک مسئله مهم در کمیته مرکزی باید تصمیم گیری شود، لازم است کمیته مرکزی همه ارگان های حزبی را برای کنفرانس فرابخواند.

۲-شرکت کنندگان صاحب رای در کنفرانس عبارتند از اعضا و معاونان کمیته مرکزی و نمایندگان منتخب ارگان ها و کمیته های اصلی و کمیته شهرستان و تصمیمات کنفرانس نیز برای همه حزب الزامی است.

۳-کنفرانس با حضور دو سوم اعضای صاحب رای رسمیت پیدا می کند و برگزار می شود و تصمیمات نیز با اکثریت آرا تصویب خواهد شد.

۴-تعداد نمایندگان کنفرانس نباید از دو سوم اعضا و معاونان کمیته مرکزی کمتر باشد

بخش ششم: ارگان های رهبری

بند اول: در بین دو کنگره، کمیته مرکزی، بالاترین ارگان تصمیم گیرنده کومله است و همه فعالیت های سیاسی و حزبی و مالی در اختیار این کمیته خواهد بود.

بند دوم: قوانین و مقررات نامزدی برای کمیته مرکزی

۱-افرادی می توانند کاندید کمیته مرکزی شوند که در درجه بندی کادری، دارای بالاترین سطح کادری باشند و یک ارگان رسمی حزبی، این را اثبات کرده باشد.

ملاحظه: قوانین و مقررات خاص در خصوص درجه بندی کادرها از سوی کمیته مرکزی و از طریق آئین نامه انجام می شود.

۲-سابقه مسئولیت های سیاسی و حزبی هر فردی که کاندید کمیته مرکزی می شود باید در اختیار نمایندگان و شرکت کنندگان قرار بگیرد

۳-هر کاندیدی که برای عضویت در کمیته مرکزی انتخاب می شود باید لیست دارایی های خود را در اختیار کمیته مرکزی برای شفافیت مالی اعضای کمیته مرکزی قرار دهد تا در پایان کار، ارزیابی صورت بگیرد.

بند سوم: وظایف و مسئولیت های کمیته مرکزی

۱-مسئول اجرای کارها و مسئول اجرای مصوبات کنگره، کنفرانس ها و پلنوم های حزبی

۲-سازمان ها و ارگان های مختلف حزب را رهبری و راهنمایی و هماهنگ می کند.

۳-نمایندگی کومله در ارتباط با احزاب و سازمان های سیاسی را عهده دار خواهد بود

۴-مسئولیت بخش اطلاع رسانی و نشریات کومله بر عهده او خواهد بود

۵-مسئولیت بخش مالی، خرج و مخارج و نظارت بر بودجه کومله را عهده دار خواهد بود.

۶-کمیته مرکزی، می تواند در ارتباط با مسائل مهم با افراد کاربلد و متخصص مشورت نماید.

۷-مسئولیت آموزش و تربیت کادرها و اعضا را بر عهده خواهد داشت

بند چهارم: مسئول کومله

۱-کنگره مسئول کل کومله را انتخاب می کند.

۲-مسئول کل کومله، حداکثر باید ۲ دوره پشت سر هم(یعنی در ۲ کنگره) در پست رهبری بوده باشد

بند پنجم: وظایف و مسئولیت های مسئول کل کومله

۱-رهبری و نمایندگی سیاستهای حزبی در خارج از حزب را بر عهده خواهد داشت. مسئول کل کومله، مسئول کمیته مرکزی کومله بعنوان ارگان تصمیم گیرنده سایسی حزبی خواهد بود.

۲-هر ۳ ماه یکبار، گزارش کار و فعالیت های سیاسی خود را بصورت مکتوب در اختیار کمیته مرکزی قرار خواهد داد

۳-مشارکت مسئول کل در همه ارگان ها و نهادها به معنای مشارکت کومله زحمتکشان کردستان در این بخش ها خواهد بود.

۴-در صورت هر اتفاق مهمی، مسئول کل کومله، اعضای کمیته مرکزی را برای مشورت و تصمیم گیری فرا می خواند

۵-مسئول کل در زمان لازم، به نام خود، می تواند بیانیه صادر نماید.

بند ششم: معاون مسئول کل

۱-ارتباط مستقیم با مسئول کل در امور سیاسی

۲-در اولین پلنوم بعد از کنگره، برای دوره بعدی انتخابات برگزار می شود.

بند هفتم: دسته کارگزاری، وظایف و مسئولیت ها

۱-در اولین پلنوم کمیته مرکزی دسته کارگزاری حزب انتخاب می شود و تا کنگره بعدی، مسئول اجرای امور و مصوبات بین دو کنگره خواهد بود

۲-دسته کارگزاری در بین دو پلنوم کمیته مرکزی، مسئولیت سیاسی و عملی در حزب را بر عهده دارد.

۳-وظیفه دعوت به پلنوم، برگزاری سمینار و نشست های دسته کارگزاری و کمیته مرکزی را بر عهده خواهد داشت

۴-مسئول کل و معاون مسئول کل، وظیفه مدیریت اعضای دسته کارگزاری را بر عهده خواهند داشت

۵-تعداد اعضای دسته کارگزاری عبارتند از ۵ الی ۷ نفر

مسئول دسته کارگزاری حزب، وظایف و مسئولیت ها

۱-مسئول دسته کارگزاری، وظیفه مدیریت و هماهنگی دسته کارگزاری را بر عهده دارد

۲-گزارش ماهانه ارگان ها و کمیته های حزبی را دریافت می کند و آن را تقدیم دسته کارگزاری می کند

۳-مسئول دسته کارگزاری در اولین پلنوم بعد از کنگره و برای دوره ای تا کنگره بعدی انتخاب می شود

بخش هفتم: پلنوم کمیته مرکزی

بند اول:

۱-پلنوم کمیته مرکزی کومله به دعوت رسمی دسته کارگزاری هر ۶ ماه یکبار برگزار می شود

۲-پلنوم اضطراری به دعوت اکثریت کمیته مرکزی برگزار می شود

بند دوم: وظایف و مسئولیت های پلنوم

۱-در اولین پلنوم بعد از کنگره، مسئولین دسته کارگزاری و اعضای کمیسیون های مرکزی حزب انتخاب می شوند

۲-پلنوم می تواند بر اساس ضرورت، تغییراتی را در بین اعضای دسته کارگزاری و کمیسیون مرکزی ایجاد کند

۳-بازنگری و بررسی خط قرمزهای سیاسی و کارکرد ۶ ماهه کمیته مرکزی و ارگان های مرکزی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و سیاستهای دوره بعدی نیز تعیین می شوند

۴-بررسی گزارش بخش مالی و تصویب بودجه برای دوره بعدی

بخش هشتم: کمیسیون های مرکزی

کمیسیون های مرکزی، ارگان اجرایی، سازماندهی و هماهنگی کارهای حزبی در هر یک از بخش های اصلی کاری کومله هستند و هر کمیسیونی از ۳ عضو کمیته مرکزی و معاونانش تشکیل می شود

بند اول: دسته کارگزاری، کمیسیون ها و مسئولان، اعضا و وظایف و مسئولیت های کمیسیون را تعیین می کند.

کومله اعضای خود را در ۳ بخش اصلی سازماندهی می کند

الف: ارگان های داخل کردستان ایران

ب:پیشمرگان و اعضا در تشکیلات علنی

ج:کمیته خارج از کشور

دسته اجرایی برای پیشبرد امور و وظایف در هر یک از این بخش ها، کمیسیونی را تعیین می نماید.

بند دوم: وظایف و مسئولیت های کمیسیون ها

۱-انتخاب همکار از بین کادرها و اعضای حزب

۲-گزارش ماهانه فعالیت ها را به اطلاع دسته کارگزاری می رساند

۳- کمیسیون ها، ناظر بودجه های ارگانی خود هستند

۴-آموزش و تربیت کادرها و اعضا و آماده کردن آنها برای آموزش های سیاسی و بالابردن سطح آگاهی و کارآمدی آنها

۵-مسئول فعالیت ها و فراهم کردن شرایط برای پیشرفت در بین همه اقوام

بخش نهم: کمیته رهبری

۱-پلنوم کمیته مرکزی مسئول کمیته مرکزی را انتخاب می کند

۲-جمع آوری و بایگانی اسناد حزبی مثل: مصوبات کنگره، پلنوم، کنفرانس، نوشته ها، بیانیه ها و پروتکل های حزبی

۳-جمع آوری آمار و تعداد اعضای حزب

۴-جمع آوری آمار و تعداد همه جانباختگان، افراد نقض عضو در همه دوران مبارزه، مثل جنگ، درگیری، زندان و… و آرشیو کردن آنها

۵-اسناد و مدارک به شیوه محرمانه طبقه بندی می شود  و در اختیار افرادی که باید، قرار می گیرد

۶-رهبری، مسئول حفظ و نگهداری اسناد و آرشیوهای حزبی است

بخش دهم: اساسنامه و قوانین و مقررات حزبی در خصوص برخورد با نظریات مخالف

در نظر گرفتن حق و حقوق اعضا برای انتقاد از سیاستها و شیوه مدیریت در کومله، اصول اصلی دمکراسی داخلی خواهد بود و برای پیشبرد امور سیاسی و حزبی، نیاز به نورآوری است. برای حفظ این اصول لازم است فرصت و امکانات لازم برای انتقاد و پیشنهاد در ارگان های حزبی و تصمیم گیرنده فراهم گردد و اجازه داده شود اعضا نظرات خود را به اطلاع اعضای دیگر برسانند و برای جلب نظر دیگرات در بین رفقا تلاش کنند.

۱-بخاطر آنکه شرط عضویت در کومله قبول کردن اساسنامه و اصول فکری و اصلی و دیدگاه های کومله است، دیدگاه های مخالف و متفاوت لازم است در چارچوب اصول و مبانی فکری کومله مطرح گردد.

۲-اعضا یا تعدادی از اعضا که دیدگاه های متفاوتی در خصوص مسائل سیاسی و سازمانی دارند می توانند از طریق ارگان ها و سازمان های محل کار و محل زندگی خود، موارد را به اطلاع رفقا و رهبری حزب برسانند.

۳-ارگان ها و سازمان های حزبی باید شرایط مناسب برای بحث در خصوص دیدگاه های رفقا را فراهم کنند و برای آنکه صدای این افراد به مناطق و بخش های محل فعالیت شان برسد شرایط را هموار نمایند و این به اطلاع همه بخش های کومله برسد.

بخش یازدهم: مجازات ها و برخوردهای حزبی

بند اول: دیسیپلین حزبی

پایبند بودن به اصول حزبی از الزامات کاری تشکیلات است و در صورت در نظر نگرفتن این اصول، افراد بر اساس قوانین و مقررات مصوب حزبی، مجازات می شوند.

بند دوم: چگونگی اجرای مجازات ها

۱-تصمیم در خصوص مجازات اعضا، در اختیار و صلاحیت کمیته تشکیلاتی است که عضو در آن فعالیت دارد

۲-سلب عضویت از دسته کمیته مرکزی، در صلاحیت کمیسیونی است که فرد در آن عضو است(بخش مخفی، نیروی پیشمرگ، تشکیلات علنی و خارج از کشور)

۳-اعضایی که مجازات می شوند حق آن را دارند تا در کمیته بالاتر و کمیته مرکزی،شکایت کرده و درخواست بازنگری نمایند

۴-اعضایی که مجازات می شوند حق آن را دارند که در نشست های ویژه بازنگری در رای، با هدف دفاع از خود، شرکت کنند.

۵-فردی که مجازات می شود و عضویت او گرفته می شود می تواند دوباره درخواست عضویت نماید. درخواست از سوی دسته کارگزاری بررسی می شود و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

بند سوم: مجازات اعضای کمیته مرکزی

۱-برخورد با اعضای کمیته مرکزی در صلاحیت دسته کارگزاری است

۲-مجازات اعضای کمیته مرکزی تا حد پس گرفتن عضویت در اختیار کمیته مرکزی است

۳-مجازات بیشتر از ۳ ماه سلب عضویت عضو کمیته مرکزی در صلاحیت پلنوم کمیته مرکزی است

۴-سلب عضویت اعضای کمیته مرکزی تنها با رای ۳ چهارم اعضای حاضر در پلنوم اجرا می شود

۵-اخراج اعضای کمیته مرکزی در صلاحیت کنگره است

بخش دوازدهم: ارگان های خاص کومله

بند اول: نیروی پیشمرگ کومله

نیروی پیشمرگ کومله، یکی از ارگان های کومله است که خط فکری و سیاسی حزب را اصل فعالیت های خود قرار می دهد و در این باره نیز از آئین نامه داخلی تبعیت می کند

بند دوم: تشکیلات مخفی کومله(زاگرس)

زاگرس، بخش مخفی تشکیلات کومله در کردستان است که وظایف و فعالیت های خود را بر اساس آئین نامه مصوب داخلی انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا